Svarbi
Informacija

2015 10 18 "Imlitex Industry", UAB klientams išduoda saugos duomenų lapus atitinkančius REACH ir mišinių klasifikavimą pagal CLP:

Tinkamus saugos duomenų lapus pateikiame įmonėms / klientams, kurios tiekia pavojingas chemines medžiagas ir mišinius į rinką bei privalo juos tinkamai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (toliau – CLP). Primename, kad CLP reglamentas nuo 2015 m. birželio 1 d. vienintelis teisės aktas, galiojantis cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimui ir ženklinimui.
Daugiau informacijos apie REACH ir CLP reglamentus galima rasti interneto svetainėje http://echa.europa.eu/lt/regulations.

Apie mus spaudoje:

http://ukininkopatarejas.lt/agroverslas-kitaip-tarnauti-klientams-ir-garsinti-lietuva/